Uitvaart van Gemeentewege


Ieder mens heeft recht op een fatsoenlijke uitvaart.

Wij zijn trots dat de gemeente Nijmegen ons heeft uitgekozen om de uitvaarten van gemeentewege voor hun te mogen doen.

Wanneer er iemand in de gemeente Nijmegen overleden is en er is niemand die de uitvaart kan regelen of betalen, dan neemt de gemeente de verantwoordelijkheid op zich om de uitvaart te regelen.


Wat zijn uitvaarten van gemeentewege

De uitvaarten van gemeentewege zijn eenvoudige uitvaarten. waarbij scherp wordt gelet op de sociale aspecten, zoals duurzaamheid en sociaal-return .

dit houd in dat wij o.a. een ecologische  kist gebruiken en letten op de belasting van het milieu bij het vervoer en de begrafenis of crematie. maar ook op de kosten.Zijn deze uitvaarten "gratis"

Nee deze uitvaarten zijn niet gratis, de gemeentelijke sociale dienst zal altijd proberen om de kosten te verhalen als er nabestaanden bekend zijn en of er baten zijn uit de boedel van de overledene.Begraven of cremeren

wanneer bekend is wat de wensen waren van de overledene wordt er zoveel mogelijk rekening mee gehouden. indien de kosten dat toelaten, een crematie of een begrafenis in een algemeen graf.

 

de crematie of begrafenis zal in Nijmegen plaatsvinden 

crematorium Jonkerbos